1. De Cambio

                                                                                                             

We belden met de Cambio (*) en vroegen of we langs mochten komen voor de onmisbare attributen van een straatvuilruimer: de prikstok en een metalen ring voor de plastic zak. Geen enkel probleem, er kon zelfs een eigen Cambio-afvalcontainer worden bezorgd die wekelijks geleegd zou worden. Nog diezelfde week werd alles om de deur geschoven. Opeens was ik een prachtige rode container rijker en had ik voor het eerst van mijn leven een prikstok in de hand.
Frits en ik spraken een tijdstip af. We worstelden een plastic vuilniszak in de ring. Dat paste n.l. maar net en vervolgens stapten we de straat op.
Het was vreemd, die eerste stappen, gewapend met zo’n ring en stok je eigen straat in te lopen. Ik had het gevoel dat iedereen achter de ramen stond te kijken. Het eerste lege pakje sigaretten dat ik opraapte met de stok liet zich pas na 4 vergeefse pogingen “vangen”. Het woord prikstok moet trouwens onmiddellijk worden vervangen. Het is eigenlijk een soort knijper, waarmee je het vuil min of meer opknijpt. Dat gaat goed met grote voorwerpen, merkte ik al snel, maar kleine papiertjes b.v., of koffie-roerstaafjes laten zich veel moeilijker of helemaal niet oprapen. Van die eerste ronde herinner ik me vooral mijn eigen ongemak. Zouden mensen denken dat we een taakstraf hadden?

We deden elk een kant van de straat en waren voortdurend met elkaar in gesprek over wat we vonden. De zak werd snel zwaar en tot mijn verbazing hadden we in een half uur beiden een volle zak straatvuil geruimd. De rode container werd voor het eerst gevuld en tijdens een bak koffie kwamen we tot de conclusie dat we een heel voldaan gevoel hadden.
De kop was er af. We maakten een afspraak voor de volgende week, waarbij ik me realiseerde dat ik er over moest nadenken hoe ik dat uurtje vuilruimen in mijn agenda zou opschrijven, VOR? VOR, Vuilopruimerij, we waren begonnen.

1*) Cambio buurtbeheer is in 1994 in Deventer ontstaan uit een bewonersinitiatief. Ze coördineren het schoonhouden van de openbare ruimte in Deventer.