Werkervaring en opleiding

73

Ik werk vanaf mijn 16e jaar. Gewoon na de Mulo begonnen in een boekwinkel en daarna allerlei administratieve baantjes aangepakt. Pas op mijn 30ste kreeg ik lol in leren en kreeg ik de kans aan om alsnog een Hbo-diploma te halen aan de Sociale Academie en later een communicatie opleiding te volgen. Met deze opleiding werkte ik 25 jaar in de volwasseneneducatie en het welzijnswerk. Ik specialiseerde me later in het werken met ouderen. Belangrijk onderdeel van al mijn werk was promotie en werving van deelnemers en zorgen voor een goede communicatie.

Cursuscentrum De Botermarkt
De tijd bij Volksuniversiteit of Cursuscentrum de Botermarkt was met stip de mooiste tijd van mijn werkzame leven. Een klein inspirerend team, leuke gemotiveerde cursisten en een werkklimaat waarin we veel konden uitproberen en experimenteren. Het was de tijd van de eerste stappen op het gebied van oudereneducatie. Ouderen die vroeger weinig kansen hadden, alsnog die inhaalslag laten maken. Ze leren voor zichzelf op te komen, zich te ontwikkelen, kennis te maken met nieuwe fenomenen als kunstgeschiedenis, reizen, zelfverdediging, de computer enz.

Ik was jarenlang coördinator van het onderdeel Volksuniversiteit van de Botermarkt. Na een aantal fusies en schaalvergrotingen moest ik kiezen. Ik werd full time pr-functionaris van ROC Overgelder en zijn opvolger ROC Aventus en die goeie oude Volksuniversiteit verdween tussen de wielen van het moderne beroepsonderwijs.

Bekijk hier het fotoboekje over mijn werkzame leven. (wel het nodige doorklikwerk….)

Ouderenwelzijn
In de laatste zes jaar van mijn werkzame leven maakte ik een overstap naar het ouderen welzijnswerk. Ik werd directeur van een kleine stichting Welzijn ouderen. Een leuke tijd met opnieuw aardige collega’s en een doelgroep waar ik me hard voor wilde maken. Het belang van Welzijnswerk voor ouderen in de keten Wonen, Zorg en Welzijn wordt helaas vaak onderschat. Ik rekende het tot mijn missie de waarde van deze parel tussen de twee grote pilaren Zorg en Wonen te bewaken.

Ik was verantwoordelijk voor het initiëren en opzetten van Woongroep voor ouderen de Pioniershof. Samen met Woningcorporatie en gemeente is dit project inmiddels een goed functionerend woongemeenschap. Ik schreef er jaren later een artikel over voor het landelijke blad groepswonen voor ouderen (LVGO). Ook was ik tevens verantwoordelijk voor het opzetten van een Wmo-loket met als doel goede communicatie, heldere voorlichting en het behartigen van de menselijke maat in de zorg. Samen met de collega’s en de tientallen vrijwilligers zorgde ik voor een mooie goed functionerende welzijnsorganisatie.

68

Communicatie en PR
Met communicatie, zowel schriftelijk als mondeling en met werving, voorlichting en promotie, heb ik me in al mijn functies intensief bezig gehouden. Ik was o.a. 25 jaar medeverantwoordelijk voor de stedelijke cursuskrant de Kans. Het maken van mooi drukwerk gaf me altijd veel voldoening en dat geldt ook voor het schrijven van teksten. Ik schreef voor en maakte o.a. personeelsbladen, magazines, specials, een mantelzorggids en websites zoals recent nog de website van onze woongroep Grijs & Groen wonen.

Ik maak op dit moment deel uit van de redactie van het verenigingsblad van de vereniging PDM voor handhaving politie dieren- en milieubescherming.

Reisleidster 
Het begon met de organisatie en begeleiding van reizen voor cursisten van de Botermarkt. Na het volgen van een opleiding werd ik een paar jaar in de schoolvakanties freelance reisleidster bij de OAD. Intussen maakte ik met Hans en Willem als Reiscollectief Zeezicht, een aantal jaren geweldige leuke kunst- en architectuurreizen door heel Europa. We hadden een mooie enthousiaste groep mensen die zonder aarzelen met ons op avontuur ging.

Kroon Woord en Daad (KWD)

Niet geheel vrijwillig, maar wel nodig na het verlaten van mijn laatste betaalde baan, startte ik in 2009 mijn eigen bedrijfje: Kroon woordendaad. Het werden drie interessante jaren. Als ZZP-er heb je te maken met het fenomeen acquisitie en zorgen dat je netwerk op orde is. Dat lukte gelukkig goed. Ik kreeg een aantal mooie en heel verschillende opdrachten.

Je kunt jezelf zo gemakkelijk op de kaart zetten….

Doelstelling KWD
– Ondersteuning communicatieprocessen.
– Het maken van wervende en inspirerende taal, spelen met woorden en beelden.
– Bezig zijn met bewustwording, bijvoorbeeld hoe je wilt wonen, leven en oud worden.

Enkele opdrachten KWD
– Voor de Gemeente Deventer deed ik een onderzoek naar het ouderenwelzijn in het Wmo-tijdperk. Ik werkte mee aan een bijeenkomst over dit onderwerp.
– Voor het Ouderenwerk in Deventer legde ik als ouderenadviseur huisbezoeken af bij weduwen en weduwnaars.

102 (2)

– Voor een kenniscentrum op het gebied van ICT-toepassingen in de Zorg droeg ik bij aan het behartigen van  de welzijnscomponent.
– In opdracht van een woningbouwcorporatie was ik verkenner in een
Vogelaarwijk. (zie knop schrijfwerk)
– In opdracht van het plaatselijk welzijnswerk werkte ik als opbouwwerker in het kader van de wijkaanpak.
– Voor PC Consultancy begeleide ik Duitse professionals die zich kwamen oriënteren op het vrijwilligerswerk in Deventer.
– Ik was eindredacteur van stedelijk ouderenblad de Horizon.
– Ik maakte voor een aantal ZZP-ers de teksten voor hun website en dacht mee over de vormgeving.