Waarom fotografeer ik wasjes

24 (6)


Misschien is het de beweging,
wapperend wasgoed, even fascinerend als vlammen in een vuur.
Steeds wisselend van vorm en kleur;
ik kan bijna niet ophouden er naar te kijken.

Wasjes leveren gedachten op.
Gedachten over waarom zo opgehangen zoals ze zijn opgehangen.

Was er aandacht of ging het gedachteloos in haast.  Van wie zijn die kleren of is dat goed.

Een was is een heel intiem kijkje in een gezin of soms,
zelfs in iemands persoonlijk leven.

Daarom dus